Ankarabarosu.org.tr / Noterlerin Hukuki Sorumluluğu Baro’da Masaya Yatırıldı